• products-cl1s11

Fabryka LNG

  • LNG Plant Nitrogen Generator Equipment Industrial Nitrogen  Machine

    Urządzenia do generowania azotu w instalacji LNG Przemysłowa maszyna do wytwarzania azotu

    Powiązany gaz ropopochodny (APG) lub związany z nim gaz jest formą gazu ziemnego, który znajduje się w złożach ropy naftowej, rozpuszczony w ropie lub jako wolny „korek gazowy” nad ropą w złożu. Po przetworzeniu gaz może być wykorzystany na wiele sposobów: sprzedawany i włączany do sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego, używany do wytwarzania energii elektrycznej na miejscu za pomocą silników lub turbin, ponownie wtryskiwany do wtórnego odzysku i wykorzystywany do zwiększonego odzysku ropy, przekształcony z gazu do cieczy wytwarzających paliwa syntetyczne lub stosowanych jako surowiec dla przemysłu petrochemicznego.